PROPĚNA

Ryba – maska – motýl? Možnosti proměny loutky jsou nevyčerpatelné a představují jednu z nejdůležitějších kvalit loutkového divadla. Objekt může nabývat tolika podob, kolik mu naše fantazie dovolí. Během workshopu s Norim Sawou budeme pracovat s molitanem jako s nejtvárnějším materiálem pro výrobu loutek. V úvodu workshopu se účastníci seznámí s originálními loutkami Noriho Sawy, poté budou vyrábět vlastní proměnlivou loutku. Najít a ukázat různé podoby loutky je důležitější než loutku vytvořit. Workshop končí improvizací, kde účastníci zahrají krátké příběhy, ve kterých budou prenzentovány jednotlivé loutky a jejich možnosti se proměnit.

Workshop "Proměnlivá loutka" v Uonuma, Japonsko (2012)

Workshop "Proměnlivá loutka" v Mariboru, Slovinsko (2012)

Workshop "Proměnlivá loutka & Bunraku" studenti Ljubljanské Univerzity (2012)