LES

Po těžké bitvě prchá raněný voják před svými nepřáteli, až se mu podaří skrýt se v temném lese. Vysílen a na prahu mezi životem a smrtí, upadne do bezvědomí. Náhle se před ním zjeví bílá žena a vábí ho na cestu vzhůru. On ji následuje, ale ohlédne se zpět a zpozoruje na zemi své raněné tělo. Pocítí tak silné pouto, že se rozhodne ženu opustit a vrátit se zpět na zem. Žena odejde a voják se probouzí. Je uzdraven.

Inspirováno starou japonskou legendou. Po představení následují další krátké kousky.